Sök

Henrik Andersson (S)

Tankar kring politik – en del fokus på skolan

Första maj 2015, en jämlik framtid

Nedan följer det tal jag hade äran att få hålla under förstamajfirandet i Hörby.

Mötesdeltagare, kamrater, demonstranter…

Nu står vi sedan en stund tillbaka här på Nya Torg i Hörby. Vi som tillsammans vill bygga en bättre och mer jämlik värld. Vi som ser möjligheterna. Vi som känner lusten och har gnistan för att förändra. Fortsätt läsa ”Första maj 2015, en jämlik framtid”

Annonser

En samlad höger framkallar krisläge

Det var under gårdagens budgetvotering i riksdagen det inträffade – händelsen vars efterklang gör dagen till en svart dag för svensk politik. Den samlande politiska högern, högerblocket och Sverigedemokraterna, fällde tillsammans samarbetsregeringens budgetproposition. Fortsätt läsa ”En samlad höger framkallar krisläge”

Partnerskapsprojektet med Peja

Jag har under onsdagen och torsdagen haft den stora äran att representera Hörby kommun under ett besök från en delegation politiker och tjänstemän från Peja, Kosovo. Det hela är en del av ett samarbetsprojekt, finansierat av SIDA via ILCD (Internationellt Centrum för lokal demokrati), som bland annat berör hållbar sophantering och vattenrening. Fortsätt läsa ”Partnerskapsprojektet med Peja”

Nya tag – för fler bostäder!

På skånska dagbladets lokala Eslövsida ligger just nu en artikel uppe beträffande bostadsbyggnationer. Det gör mig genuint glad att se att man satsar på bostäder riktade åt studenter och andra ungdomar, något det bevisligen finns en enorm brist på där. Fortsätt läsa ”Nya tag – för fler bostäder!”

Hörbys femklöver klämmer åt pensionärerna

Jag spenderande måndagskvällen som åhörare på kommunfullmäktiges sammanträde för kvällen placerat i Lybys församlingshem. Ett av ärendena som kom att behandlas var femklöverns förslag om att höja matpriserna på Aptiten med 10 kronor per dag. Bara för, vilka man slarvigt kallar för, fattigpensionärer samt för unga vuxna mellan 21 och 65 år som är i behov av matleveranser. Fortsätt läsa ”Hörbys femklöver klämmer åt pensionärerna”

Kommentar till rådande tågstrejk

Tågstrejken ser ut att hålla i sig ett tag till. Idag går SEKO ut med att strejken kommer att utökas från och med den 20 juni och gälla hela pendeltrafiken i Stockholm också. Det är mycket riktigt som SEKOS:s förbundsordförande Janne Rudén uttrycker: ”Nu får Almega bestämma sig för hur länge resenärerna ska få betala priset för principer”. Fortsätt läsa ”Kommentar till rådande tågstrejk”

Skolresultaten höjs inte då man mäter mera

De skolpolitiska utspelen duggar tätt och Alliansregeringen med Björklund i spetsen gör allt vad man kan för att ligga så nära Socialdemokraternas skolpolitik som möjligt. Men plötsligt bryts trenden, och Björklund lanserar idén att införa betyg redan från fjärde klass. Fortsätt läsa ”Skolresultaten höjs inte då man mäter mera”

Moderatregeringen är illa ute

Det är knappt 8 månader kvar till riksdagsvalet och ett regeringsskifte. I dagens SIFO-undersökning är Socialdemokraterna återigen, på egen hand, större än Reinfeldts ”samlade regeringsalternativ”. Trots detta ändrar Moderaterna inte sin inslagna väg utan propagerar fortsatta skattesänkningar och slänger sig samtidigt med århundradets största floskler kring regeringsalternativ.

Den senaste mandatperioden har resulterat i ett massivt tapp för Moderaternas förtroende i samtliga sakfrågor, inte minst i de som väljarna anser är viktigast; skola, jobb och sjukvård. Moderaternas partisekreterare, Kent Persson, framstår som desperat då han försöker bortförklara raset. Här drar man enkelt slutsatsen att folket har fått nog. Skattesänkningar som lösning på alla samhällsproblem har bevisligen varit en urusel strategi då arbetslösheten är markant högre än 2006, ungdomsarbetslösheten ligger stadigt på en katastrofnivå på 25%, skolresultaten har dalat till nivåer som är direkt skadliga för landet på sikt. Dessutom har vi en finansminister som har vänt ett stort överskott i statskassan till ett massivt underskott på 60 miljarder.

En annan glädjande tendens som nu ytterligare har befästs är Centerpartiets och Kristdemokraternas låga nivåer. Egentligen är det inget konstigt alls då man ingår i ett trångt samarbete där ett parti, Moderaterna, kan föra sin politik ostört och på bekostnad av de andra småpartierna. En röst på Centerpartiet, Kristdemokraterna och för all del Folkpartiet är en röst på Moderaterna. Allianssamarbetet får förhoppningsvis till följd att de borgerliga småpartierna trillar av riksdagen.

Socialdemokraterna inleder supervalåret med vind i seglen. Vi har störst förtroende i de frågor som väljarna prioriterar och är på uppgång rent opinionsmässigt. Vi är överens med befolkningen om att det är absolut inte acceptabelt att 8,5% går arbetslösa, att 25% av ungdomarna går arbetslösa, att bostadsbyggandet har stannat upp och att skolresultaten sjunker i en allt mer ojämlik skola.

Låt oss få en ny regering som sätter skolan och jobben högst på agendan, en regering som slutar upp med att sänka skatten för de välbärgade och istället satsar på att bygga svensk välfärd stark i ett internationellt och ett långsiktigt hållbart perspektiv.

Henrik Andersson (S)

Läraryrkets status måste höjas

I tider då elever i svensk skola noteras för rekordlåga kunskapsnivåer och rapporterna som visar på läraryrkets ständigt sjunkande status duggar tätt, börjar allt fler inse att Alliansens inslagna väg leder till en överlag försämrad skola, både för lärarna och eleverna. Fortsätt läsa ”Läraryrkets status måste höjas”

Skapa en webbplats eller blogg på WordPress.com

Upp ↑