Sök

Henrik Andersson (S)

Tankar kring politik – en del fokus på skolan

Kategori

Kommunpolitiskt

Partnerskapsprojektet med Peja

Jag har under onsdagen och torsdagen haft den stora äran att representera Hörby kommun under ett besök från en delegation politiker och tjänstemän från Peja, Kosovo. Det hela är en del av ett samarbetsprojekt, finansierat av SIDA via ILCD (Internationellt Centrum för lokal demokrati), som bland annat berör hållbar sophantering och vattenrening. Fortsätt läsa ”Partnerskapsprojektet med Peja”

Annonser

Nya tag – för fler bostäder!

På skånska dagbladets lokala Eslövsida ligger just nu en artikel uppe beträffande bostadsbyggnationer. Det gör mig genuint glad att se att man satsar på bostäder riktade åt studenter och andra ungdomar, något det bevisligen finns en enorm brist på där. Fortsätt läsa ”Nya tag – för fler bostäder!”

Hörbys femklöver klämmer åt pensionärerna

Jag spenderande måndagskvällen som åhörare på kommunfullmäktiges sammanträde för kvällen placerat i Lybys församlingshem. Ett av ärendena som kom att behandlas var femklöverns förslag om att höja matpriserna på Aptiten med 10 kronor per dag. Bara för, vilka man slarvigt kallar för, fattigpensionärer samt för unga vuxna mellan 21 och 65 år som är i behov av matleveranser. Fortsätt läsa ”Hörbys femklöver klämmer åt pensionärerna”

Partnerskapsprojektet med Karasburg

Hörby Kommun har som bekant ett partnerskapsprojekt med orten Karasburg i södra Namibia. Föregående projekt som kretsade kring sophantering och återvinning har bevisligen fått positiva följder för Karasburg då man nu exempelvis har en fungerande sopsortering, en inhägnad soptipp och en ökad framtidstro med visioner som kan förbättra samhället steg för steg.

Eftersom föregående projekt var så pass lyckat så beslutades det att vi skulle söka mer pengar från SIDA för att kunna fortsätta projektet och stärka banden mellan Hörby och Karasburg än mer. Det nya projektet, som jag har fått äran att delta i, som egenskap av oppositionell företrädare för Socialdemokraterna och Hörby Kommun, kretsar kring ett stärkt ungdomsinflytande både där som här.

Under förra veckan var jag och resterande delegation på besök i Karasburg, Namibia. Första intrycket var glädje, folket sprudlade av glädje och välkomnade oss med öppen famn. Under veckan gjordes studiebesök och många intressanta samtal fördes. Representanterna från Hörbys ungdomsstyrelse träffade ungdomsstyrelsen i Karasburg för att diskutera frågor som bland annat: Ungdomsarbetslösheten, HIV/AIDS-problematiken, tonårsgraviditeter, behandlade av handikappade människor och mycket mer. I mina ögon gjorde representanterna för ungdomsstyrelsen ett strålande arbete, och många intressanta och mycket givande diskussioner hölls. Det tyder på ett fortsatt bra arbete inom projektet.

Jag har redan noterat en del Hörbymoderater och Medborgarartister som raljerar över Hörbys deltagande i internationella projekt som detta. Detta är givetvis mycket beklagligt. Sättet som man skriver på, och sättet som man personligen angriper kommunalrådet med samma partitillhörighet som sig själv på, säger tyvärr mer om deras eget omdöme än om något annat. Som socialdemokrat tar jag kraftigt avstånd från högerpopulism och megafon-politik av denna art.

Till att börja med kostar projekten inte en enda krona för Hörbys skattebetalare. Hörby Kommun har i enighet med Sveriges nuvarande biståndspolitik, antagen av en samlad riksdag, ansökt pengar från SIDA att genomföra ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte istället för att enbart skicka ner en summa pengar och lämna resten åt slumpen. Istället för att på okunskapsmanér sprida osanningar bör vi vara stolta över att Hörby Kommun är en del av den svenska biståndspolitiken på ett ansvarsfullt sätt.

Veckan har varit alldeles fantastisk och har innehållit otroliga upplevelser och starka intryck. Som Hörbybo kan du vara stolt över vårt internationella engagemang då ett ungdomshus och en större medvetenhet bland ungdomar håller på att växa fram i Karasburg. Jag glad över att ha fått förtroendet att vara en del av projektet och oerhört stolt att få bo i en kommun som tar ansvar för sin omvärld. Tillsammans kan vi förändra livet och öka framtidstron för många människor både där som här.

Henrik Andersson (S)

Läs även Susanne Meijers (S) blogginlägg om projektet.

Inför en avgiftsfri kulturskola.

Kulturskolan är som ett komplement till de kommunala skolornas musikundervisning en extremt viktig del i den kultursatsning som möjliggör för fler ungdomar att prova på musik, teater, dans eller andra kulturformer.

När jag tänker på kulturpolitik kommer jag snabbt fram till att ett av ledorden måste vara tillgänglighet. Då menar jag tillgänglighet för alla, oavsett klasstillhörighet. I dag saknas kulturskola helt i 14 kommuner och i några av landets rikaste kommuner, till exempel Täby och Lidingö, stängs barn och ungdomar som saknar rika föräldrar effektivt ute från verksamheten genom skyhöga avgifter. Ungdomarna som stängts ute samlas upp i det, under alliansregeringen, ständigt växande utanförskapet som i sin tur är direkt kopplat till de kraftigt ökande klassklyftorna.

Jag som socialdemokrat ser mycket problematiskt på situationen. Jag menar att alla barn och ungdomar, oavsett föräldrarnas ekonomi, skall ha möjlighet att kunna gå på kulturskolan. Det kallar jag frihet. Jag är övertygad om att vi kan rädda många ungdomar från utanförskap, då ungdomarna kan få en ordentlig sysselsättning. Musik och kultur förenar, det ska vi ta vara på; inte som nu, blunda för. Men jag ser ett svagt ljus i tunneln, det finns goda exempel. Skinnskattebergs kommun har till exempel infört avgiftsfri kulturskola för alla barn och ungdomar som vill. Så borde det vara i hela landet. Jag menar att vi måste avsätta pengar till att ta bort avgifterna och besluta om att alla kommuner enligt lag måste erbjuda en kulturskoleverksamhet.

Låt oss ta kulturen på allvar och sätta tillgänglighet som högsta prioritet – för alla Sveriges ungdomar!

Henrik Andersson (S)

Skapa en webbplats eller blogg på WordPress.com

Upp ↑