Den senaste tidens uppmärksammande av Växjö kommuns nya betalningssystem för vuxenutbildning och SFI har gjort att många av oss höjt en aning på ögonbrynen. Modellen innebär kortfattat att om utbildningsanordnaren, kommunal såväl som privat, ska erhålla full ersättning så krävs det att respektive elev uppnått godkända betyg. Samtidigt som det moderatledda styret i Växjö stoltserar så menar jag att det hela tydliggör behovet av ökad statlig styrning av skolan.

System i paritet med det Växjö kommun infört är riskabelt utifrån en rad olika perspektiv. Risken för betygsinflation blir påtaglig, det vill säga att elever får betyg som inte motsvarar deras kunskaper. Det är givetvis inte så att lärarnas grad av profession ifrågasätts, utan att risken är att lärarna pressas att sätta godkända betyg enkom för att utbildningsanordnaren ska erhålla full ersättning. Det i sin tur är ett direkt hot mot lärarnas arbetsmiljö. Det blir således uppenbart att höja ett varningens finger för marknadslösningar i paritet med vad som nu införts i Växjö.

Fackförbunden är eniga. Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S) instämmer in i kritiken. Den här finansieringsmodellen gör samtliga till förlorare. Ekström uttrycker sig klokt i Lärarnas tidning: ”Risken är helt uppenbar att detta ger en press uppåt på betygen. Eleverna blir förlorare, som inte har de kunskaper som betygen utlovar. Lärarna blir förlorare, som utsätts för en press att sätta högre betyg. Och samhället blir förlorare, om fokus hamnar på betyg i stället för på kunskap och bildning”.

Intet nytt under solen, eller hur ordspråket de facto lyder, torde lämpa sig väl vid närmare eftertanke. Växjös politiska majoritet leds av moderaterna vilka har en synnerligen osund idé om att marknadskrafterna löser mer eller mindre alla samhällsproblem. Det måste tilläggas att det är oerhört tragiskt att det gång efter annan visar sig att nyliberala marknadsexperiment trumfar både expertis och sunt förnuft hos moderaterna.

Sammantaget vittnar allt det här om att något behöver rättas till vad gäller skolans styrning. Det kan inte anses vara rimligt att kommunpolitiker ute i Sverige experimenterar och vansköter svensk skola i paritet med det aktuella fallet i Växjö. Det framstår som synnerligen tydligt att en översyn av skolans styrning måste till. Jag är av den åsikten att den statliga styrningen måste öka, skolan bör återförstatligas. Så undviker vi att klåfingriga och verklighetsfrånvända kommunpolitiker äventyrar den svenska skolan, samt att arbetet med att göra skolan mer likvärdig kan intensifieras.

Henrik Andersson     

 

 

Annonser