Arbetarerörelsens högtidsdag, första maj, blev en succé i Hörby. Ansvariga hade ordnat med ett bra evenemang med allt från blåsorkester på traktorvagn i demonstrationståget, till fin avslutning i ABF-lokalen på eftermiddagen. En stor eloge till evenemangsgruppen, som för övrigt också (på något sätt..) lyckades få till stånd årets vackraste väder just den dagen. Ett fint sammanträffande!

Massor av folk, och inspirerande tal från Annelie, Susanne och Melissa. Det är minst sagt en imponerande skara som jag fick äran att tillhöra då även jag hade fått äran att första-maj-tala. Vill samtidigt passa på att med stor ödmjukhet tacka för den positiva respons jag fick efter talet, sådant värmer något oerhört. Nedan följer det tal jag framförde.

Tal – Första maj 2016 – ”Den socialdemokratiska modellen” det talade ordet gäller.

Partivänner, demonstranter…

Det är med stor ära jag vill framföra ett tack för möjligheten att tala på arbetarerörelsens högtidsdag. Stort tack. Vill även tacka för att jag får dela dagen med alla Er, Vi som tillsammans vill bygga en bättre och mer jämlik värld. Vi som ser möjligheterna. Vi som känner lusten och har gnistan för att förändra.

I år demonstrerar vi under parollen ”Tillsammans för Sverige”. SSU-förbundets paroll är ”Vi bygger landet”. Tillsammans bildar parollerna precis det som är socialdemokrati för mig: kollektiva och framtidsinriktade reformer för Sveriges bästa. För partivänner, visst är det socialdemokratin som under årtionden av viktiga och strategiska reformer byggt landet. Om det råder ingen tvekan.

Just därför tänker jag tala en stund kring en modell,

Jag kommer att tala om en modell som ej är kopplad till geografi, utan i alla högsta grad till ideologi!
Jag kommer tala om den modell som så många högerpolitiker under årens lopp vigt all sin tid åt att bekämpa.
Jag syftar givetvis på den socialdemokratiska modellen.

***

Partivänner…

Den socialdemokratiska modellen är ett oerhört brett samhällsprojekt inom vilket ”den svenska modellen” har kommit att vara en betydande del,

I korthet skulle man kunna sammanfatta det som ett klasslöst samhälle där exempelvis skolsegregation är något borgerligt icke existerade påfund, där vi tillsammans arbetar och betalar skatt för att få gagn av vår gemensamma välfärd, och där klimathänsynen är prioriterad så att vi inte slår undan benen för kommande generationer.

Denna modell är emellertid utsatt för hot. Ständiga hot. Hot som socialdemokratin måste finna vägar att mota innan skadan är alltför stor.

Det är just det första maj ska handla om. Första maj ska handla om de samhällsutmaningar som socialdemokratin måste lösa. Två stora aktuella utmaningar är integrationen men också, och kanske framför allt, att avvärja de hot som borgerligheten ständigt kastar mot den svenska modellen. På den sista punkten är socialdemokratin solklar. Den svenska modellen ska inte avvecklas, den ska stärkas!

***

Kamrater,

Som bekant lever vi alltjämt i efterskalvet efter den borgerliga regeringen.

Borgarnas regeringsperiod innebar ett stort hot mot den modell vi socialdemokrater håller kärt. Ett område där skadan är uppenbar är skolan.

År av passiv skolpolitik – vilket bärgat väg för ökad ojämlikhet och börshajarnas intåg har satt sina spår. Exempelvis är den numera endast Sverige som tillåter vinstdrivande företag att bedriva grundskole- och gymnasieverksamhet. Skrämmande.

Även den högre utbildningen fick sig en törn. Antalet utbildningsplatser minskades vid landets universitet och högskolor.

Dock, i dagens läge finns det fler lediga jobb än någonsin, men utbildningsnivån är alldeles för låg. Kapaciteten måste ökas, dels för att matcha arbetskraft med företagens behov, med även för att öka valideringstakten för våra nyanlända så att de kan ta arbete de med.

Lösningen på problemet skiljer sig markant åt vid jämförelse av socialdemokratins och högers förslag. Högern lägger förslag om kollektivavtalslösa och lågavlönade arbete, socialdemokratin ämnar införa ett nytt kunskapslyft för att möjliggöra människor att ta de arbete som växer fram.

Nu får det vara slut på skolraserandet. Sverige ska konkurrera med hög och relevant utbildning, inte med sänka löner. Det är socialdemokratisk politik.

***

Partivänner,

Debatten kring den svenska modellen framkallar något som jag saknat under lång tid, nämligen en tydlig ideologisk skiljelinje i svensk politik. Det ska vara för alla klart att det är stor skillnad på en röst på borgerligheten och en röst på socialdemokratin.

Den svenska modellen bygger som bekant på gemensamt givande och ansvarstagande.

Moderaterna och övriga borgerliga partier hävdar ofta att de värnar den svenska modellen. De har återigen visat att det bara är tomt prat.

När socialdemokratin lägger skarpa förslag för att komma åt skattesmitarna filar Anna Kinberg Batra på hur man effektivt kan klämma åt de redan svaga bidragstagarna.
När socialdemokratin lägger miljardstöd till svensk välfärd, filar Anna Kinberg Batra på nästa skattesänkarrally.
Och när socialdemokratin står upp för en hållbar arbetsmarknad och den modell där parterna tar gemensamt ansvar, filar Anna Kinberg Batra på nästa fack-urholkande manöver tillsammans med svenskt näringsliv.

Partivänner, visst är bluffen tydlig. Socialdemokratin kommer alltid gå i opposition mot urholkande av den svenska modellen. Det är den modellen som bygger Sverige starkt. Den modellen överlever endast med traditionell socialdemokratisk politik.

***

Partivänner,

Politik är att vilja, sade en viss herre en gång. Fortsätter man citatet så lyder det: ”Politik är att vilja förändringen”. Där slog han huvudet på spiken, Palme.

Men politik är lika mycket att prioritera. Att prioritera viljor. Att prioritera vilka förändringar man vill se.

Även här finns en tydlig ideologisk skiljelinje. Den måste dock belysas mer aktivt.

Borgerlighetens verktygslåda består av tre verktyg: skattesänkningar, avdrag/bidrag för välbärgade samt sänka löner för vanliga arbetare. Normalt, när man provat sina verktyg men de är värdelösa brukar man köpa nya. Men så gör inte borgerligheten. Det återkommer vi till en annan gång.

Det är lätt att tro att skattesmitarna är enskilt skuld till den urholkade välfärden. De bär sin del, men störst del bär tidigare borgerlig regering med firma Reinfeldt/Borg som sänkte skatten med över 150 miljarder. Där är boven.

Det är lätt att tro att pratet om sänkta löner bara en liten fråga. Men faktum är att det är halva Centerpartiets partiprogram. Först skulle kvinnors löner sänkas, sen var det ungdomarnas, och nu senast invandrarnas. Mönstret upprepas. Hur dessa utspel kombineras med bevarande av den svenska modellen är ännu oklart. För inte säger den svenska modellen att Annie Lööf ska sätta lönerna? Eller har jag fel för mig?

Sverige har fått nog av tomt borgerligt prat och ovilja till förändring.

Vid valurnorna valde folket en ny väg för Sverige.

En väg där en svenska modellen stärks ytterligare snarare än avvecklas
En väg där skattesänkningar byts ut mot massiva välfärdssatsningar.
En väg där sänkta löner byts mot utbildningssatsningar.
Man valde den socialdemokratiska modellen.

***

Under elva av de senaste 20 åren har Sverige haft högst sysselsättningsgrad i EU – utan lönedumpning, låglönejobb och osäkra anställningar.

Den svenska modellen är inte passé! Den är modern och hör framtiden till! Kom ihåg det och slåss för den! Det bästa sättet att garantera modellens fortlevnad är att praktisera socialdemokrati.

Socialdemokratin – framtidsgarantin. Tillsammans för Sverige!

***

Stort tack!

***

Läs även Susanne Meijers inlägg där hennes tal finns!

Henrik Andersson

 

 

 

 

Annonser