Lite korta reflektioner apropå SSU-Förbundets paroll ”Jämlikt Sverige”. Skolnischat.

Parollen ”en jämlik framtid” kan vara en av de viktigaste vi som arbetarrörelse myntat på väldigt många år. Som ung socialdemokrat är begrepp som frihet, jämlikhet och inte minst jämställdhet starka ideologiska fundament som samhällsinriktningen hela tiden bör sträva mot. Ovan listade begrepp har emellertid blivit alltmer sällsynta inslag i ett Sverige som lytt under den borgerliga kapitalistagendan i åtta väldigt långa år. Positivt i allt detta är givetvis att Sverige nu förpassat regeringen Reinfeldt till historieböckerna och att Socialdemokraterna har återtagit ställningen i Rosenbad. Plötsligt tänds en gnutta hopp igen.

Valsegern förra hösten var givetvis helt fantastisk, dock bara ett kort steg på vägen. Nu börjar arbetet med att återuppbygga det välfärdssamhälle som andra länder i årtionden aktat högt. Personligen är jag övertygad om att det är rätt väg att börja underifrån – i skolan. För kan vi visa upp en jämlik skola för eleverna så är jag säker på att jämlikhetstanken återfår grogrund i samhället.

Åtta år av alliansstyre har sannerligen satt sin säregna prägel på den svenska skolan. De svenska skolresultaten har sjunkit rekordartat, faktum är att Sverige nu ligger sämre till än andra jämförbara OECD-länder. En annan faktor är läraryrkets ständiga vattentrampande, med krampaktiga karriärsreformer och ytterst klena svar från tidigare utbildningsministern. Som om det inte vore allt, så ser vi också att resultatet av alliansens skolpolitik har blivit en kraftig skolsegregation och minskad jämlikhet. Faktum är att det aldrig har haft så stor betydelse varifrån du kommer, var du bor eller tjockleken på dina föräldrars plånböcker om du ska lyckas i skolan. Björklunds facit är att betrakta som en utsuddad jämlikhetstanke.

Ska vi vända utvecklingen krävs oerhört mycket, men regeringen har börjat lovade. Man utlovar starkare stöd till de skolor som har lägst resultat och störst utmaningar. Det i sin tur är givetvis ett framsteg. Men man bör kanske även ställa sig själv frågan: ”Varför har vissa skolor tuffare utmaningar?”. Svaret på den frågan är relativt komplext. En del i det hela är den, minst sagt tveksamma, reformen fritt skolval. Elever kan numera söka sig var man behagar. Det skapas givetvis en segregation åt båda håll, skolor med mycket höga resultat och skolor med väldigt låga. Jag personligen är väldigt kritisk till reformen och menar att både hög- och lågpresterande elever gagnas av en mer heterogen skolmiljö. Vidare, riskkapitalbolagens framfart i skolväsendet har även det satta djupa spår. Praktexemplet är John Bauer gymnasiets konkurs där elever lämnades därhän. Som socialdemokrat värnar jag alla barns rätt till en bra och jämlik skola. Inom den visionen har det fria skolvalet och riskkapitalbolagens framfart knappast någon plats.

Det är dags för den socialdemokratiskt ledda regeringen att börja leverera. Sorteringsskolans tid måste vara över. Sverige behöver ett sammanhållande skolväsende, utan sortering och stängda dörrar; det är grunden för att skapa en jämlik skola där alla elever får möjlighet att nå målen. Vidare måste det fria skolvalets efterföljder få ett stopp, se till att blanda elevgrupperna – det torde vara alla till gagns. En annan viktig faktor för att göra skolan mer jämlik är att stärka de nyanlända. Bristerna i utbildningen för nyanlända elever gör att eleverna inte får likvärdiga möjligheter. Skolan behöver genomföra omfattande kartläggning av nyanlända elevers kunskaper och utifrån kartläggningen utforma undervisningen i varje ämne så att det passar eleven. Här har dock regeringen redan spånat på en mer individualiserad SFI, vilket är ett stort steg i rätt riktning.

Avslutningsvis, det finns oerhört mycket att göra för att parollen ”en jämlik framtid” också ska kunna bli verklighet. Det stora arbetet börjar i skolan. Jag känner mig oerhört trygg över att det numera är vi socialdemokrater som stakar ut skolans fortsatta färdriktning. För oss är det självklart att alla barn, oavsett klassbakgrund, etnicitet, sexuell läggning eller socioekonomisk bakgrund ska ha samma rättigheter och möjligheter till kunskapsutveckling. Det är så vi tar Sverige tillbaka till världstoppen. Det är så vi lägger grunden för ett reparerat välfärdssamhälle. Det är så vi tryggar ett jämlikt Sverige för framtiden.

Henrik Andersson
Distriktsstyrelseledamot, SSU Skåne

 

Annonser